ତୁମେ ଦୟାନିଧି

Written By: Chiranjibi Ray

90

ତୁମେ ପରି କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ଦୟାଳୁ।
ଆଜି ତୁମେ ତୁମେ ବାବା ଅଛ କେଉଁ କାଳୁ॥

ଜାଣିନାହିଁ ତୁମ ପୂଜା ଅବା ରିତିବିଧି।
ଏତିକି ଶୁଣିଛି କର୍ଣ୍ଣେ ତୁମେ ଦୟାନିଧି॥

କେତେ ମହାମାରୀ ଆଉ କେତେ ଦୂରବସ୍ଥା।
ତୁମରି ଆଶିଷ ଥିଲେ ହୁଅଇ ଅନ୍ୟଥା॥

ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ କହି ବିଷ ଝଡାଇଲ।
ସର୍ପ ଦଂଶନ ରୁ ବାବା ତୁମେ ମୁକ୍ତି କଲ॥

ମୁଁ ଭକ୍ତି ର ଆକ୍ଷରିକ ସଜ୍ଞା ଜାଣେ ନାହିଁ।
ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଆଜ୍ଞାନୀ ଟି ମୁହିଁ॥

ନବଧା ଭକ୍ତି ସବୁ ତୁମ ପାଦେ ଦେଲି।
ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବନି ଶରଣ ପଶିଲି॥

If you want to post your article, poetry or news click here

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat