ମାନସ ମନ୍ଥନ

1,504

ବିଜେପି ଭାବନା କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ |
କଂଗ୍ରେସ ଭାବନା ବିଜେପି ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ |

ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଇ ଦଳଂକ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ
କଣ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ?
ତାକୁ ସବୁ କିଏ ନେବେ ?

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ

1. ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ – ମମତା

2. ଐରାବତ ହସ୍ତୀ – ମାୟାବତୀ

3. ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ (ସାଇକେଲ) – ଅଖିଳେଶ

4. ଚନ୍ଦ୍ର ( ତାରା ହାତୁଡି ) – କମୁନିଷ୍ଟ

5.

6.

ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଓ ଲେଖନ୍ତୁ |

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat