ଆତତାୟୀ

469

ଆତତାୟୀ

୫୫୦ କିଲୋ ମିଟର ସମୁଦ୍ର,
୫୫,୦୦୦ ପୋଖରୀ,
୫,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ନଈ,
ତଥାପି ଓ଼ଡିଆ ପହଁରା ଶିଖିଲା ନାହିଁ ।
ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ,
ସେ ଟା ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat